Home

 

 

Bestuur  

 

Op de laatste jaarvergadering 1 februari heeft er een wisseling in het bestuur plaats gevonden. Iny Waaning heeft de taak van voorzitter op zich genomen. Lida de Vries heeft aangeboden haar daarbij te ondersteunen. Daarnaast is de belangrijke functie van secretaris ingevuld door Ria Kragt. Door deze mutaties is er weer een voltallig bestuur aangetreden.

 

 

 

 

                 Voorzitter: Iny Waaning

 

                                 

 

 

               Secretaris Ria Kragt    secretaris@kunstkringdeverbeelding.nl

 

 

 

 

  

                                                 

                                                                                                    

                                                                                                    

    

                                          Penningmeester: Marisca Kant                

                                                             

 

 

 

 

    

      

 

 

                                        Algemeen bestuurslid: Barbera Yntema

 

 

 

 

Daarnaast hebben we een activiteiten commissie: Jelly Jousma, Gerda Kistemaker en Wim Metselaar.