Home

 

Privacy verklaring

De website respecteert de privacy van al haar gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie

Als u zich aanmeldt om op de website te staan vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om te kunnen informeren over eventuele mededelingen.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de website. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via webmaster@kunstkringdeverbeelding.nl  

De webmaster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee weken na beeindiging van uw lidmaatschap van de website uit de administratie worden verwijderd.

 

De webmaster.