Home

Lijst met oudere activiteiten

Leny Wognum decoreert de Zorgboerderij

Januari De Bantseliek

Algemene ledenvergadering 2020

Dat de leden van onze Kunstkring breed georienteerd zijn wisten we al, maar nu is er weer een nieuwe tak van sport. Leny Wognum heeft met aquarellen op folie de ramen van de Zorgboerderij aan de Pilotenweg versiert. Bijzonder dus.

.

 

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 14 februari. Het was een belangrijke vergadering omdat er een bijna geheel nieuw bestuur gekozen werd. De secretaris Ria Kragt is afgetreden en het Algemene lid Barbera Yntema wilde haar functie niet meer vervullen na vele jaren dienst. Het intrim bestuur had achter de schermen hard gewerkt om alles weer goed in te vullen en heeft het aan de vergadering als geheel gepresenteerd. De leden gaven met grote meerderheid aan accoord te gaan het nieuwe bestuur. Een nieuwe bestuursfunctie is in het leven geroepen, de PR functionaris. An Kolbach gaat zich daar sterk voor maken. Iny Waaning schuift op naar de, niet geringe, taak van secretaris. Hans Kistemaker is de nieuwe voorzitter geworden. Gelukkig is de penningmeester, Marisca Kant, gebleven. De activiteiten commissie wordt in het bestuur wisselend ingevuld. Nu zoeken we nog een algemeen lid die de schilders vertegenwoordigt en hetzelfde is de bedoeling voor de beeldhouwers. Verder werden er lopende zaken behandeld en de financien goedgekeurd. Bloemetjes waren er voor Ria Kragt, Barbera Yntema, Marie Louise de Labruyere en Lida de Vries.

Na de vergadering had de activiteitencommissie een demonstratie georganiseerd van Agnes Koekoek, die sierraden maakt van zilverklei. Je kunt sierraden a.h.w. boetseren van de zilverklei. Na verhitten, blijft er 99,999 % zilver over. Heel mooi en voor iedereen te doen. Agnes geeft ook workshops en cursussen in het Cultuurbedrijf in Emmeloord. Ze heeft ook een website www.esquell.nl

Hier een impressie van de demonstratie.

 

.

Iedereen was zeer geinteresseerd

.

 

 

 

 

Een aantal leden van Kunstkring de Verbeelding heeft weer deelgenomen aan de expositie in de Bantseliek in Bant. Uit de reacties bleek dat bezoekers het niveau van de club erg hoog vonden. Altiijd leuk zulke reacties te horen natuurlijk. Hermien Boonstra, Nel Dijkstra, Barbera Yntema, Siep v d Akker, Pytsje v d Veen en Marie Louise de la Bruyere hebben er wat moois van gemaakt en ook Dick Tillema was met een eigen stand aanwezig.

.

Het inrichten was een hele klus.

 

.

Dick Tillema stond er in een eigen stand met mooi werk.